Expekt Challenge – Vinst i längden

Nu är det dags att gå med i tävlingen Expekt Challenge. En tävling som Expekt i stort sett kör hela tiden. En tävling sträcker sig över 1-2månader och så fort en är slut så börjar nästa. För varje euro du satsar så dras det 1poäng från ditt poängsaldo. För varje euro...